Курсеви

Курсеви

НОВО ИКОНА

Англиски
 • курсеви за деца и средношколци
 • куурсеви за возрасни
 • специјализирани курсеви
 • индивидуални часови
 • подготовка за испити


Повеќе

НОВО ИКОНА

Германски
 • курсеви за деца и средношколци
 • куурсеви за возрасни
 • специјализирани курсеви
 • индивидуални часови
 • подготовка за испити


Повеќе

НОВО ИКОНА

Maкедонски за странци
 • курсевите се на нивоа А1 -Б1
 • секој курс трае едно полугодие (16 недели)
 • секој курс вклучува вкупно 80 часа
 • наставата се одвива два пати неделно или по договор


Повеќе

НОВО ИКОНА

Други јазици
 • курсевите се на нивоа А1 -Б1
 • секој курс трае едно полугодие (16 недели)
 • секој курс вклучува вкупно 80 часа
 • наставата се одвива два пати неделно или по договор


Повеќе

Сите курсеви вклучуваат:

 • влезен тест за одредување на јазичното познавање на кандидатот, со цел да се одреди најсоодветниот курс и ниво
 • светски признати и испробани наставни методи и материјали
 • настава со интерактивна бела табла
 • континуирано следење и оценување преку
 •  редовни, полугодишни и завршни тестови
 • користење на библиотека, компјутери и интернет
 • дополнителна настава и консултации
 • редовни извештаи за напредокот на учениците/слушателите кои се испраќаат до родителите/слушателите или по барање, до институциите/организациите
 • уверение за посетување на курсот

Сите курсеви се изнивелирани според Заедничката европска рамка за јазици (CEFR)