Курсеви по германски

Курсеви за деца и средношколци

Курсеви
(Ниво А0)
Курсеви
(Ниво А1 и А2)
Курсеви
(Ниво Б1)
Курсеви
(Ниво Б2)
Курсеви
(Ниво Ц1 и Ц2)

Курсеви за возрасни-редовни

Курсеви
(Ниво А1)
Курсеви
(Ниво А2)
Курсеви
(Ниво Б1)
Курсеви
(Ниво Б2)
Курсеви
(Ниво Ц1)

Курсеви за возрасни-суперинтензивни

Курсеви
(Ниво А1-Б1)
Курсеви
(Ниво Б2)
Курсеви
(Ниво Ц1)

Специјализирани курсеви

Деловен

Граматика

Курсеви според ваши потреби