TOEFL iBT
(Test of English as a Foreign Language Internet based Test)

Подготвителниот курс TEOFL iBT опфаќа запознавање со форматот на испитот и усвојување на стратегии за успешно полагање на сите четири дела (читање,слушање,пишување и зборување).
За индивидуалната настава времетраењето на курсот зависи од резултатите на дијагностичкиот тест според кој се одредува бројот на часови и на која вештина најмногу треба да се посвети внимание.
За работа во група курсот трае 6 недели /12 часа од 60 минути.