Јазични испити
Test Daf

TestDaF е централен, стандардизиран испит за германски како странски јазик кој се применува ширум светот првенствено за оние кои сакаат да студираат во Германија, бидејки е признат од сите германски универзитети, но и за сите на кои им треба доказ за познавање на германскиот јазик.

TestDaF одделно ги испитува четирите вештини: слушање, читање, пишување и зборување. Испитот ТестDaF има три нивоа: највисокото ниво 5 (TDN5), ниво 4 (TDN4) и ниво 3 (TDN3).

Во моментов TestDaF се нуди во дигитален формат и класичната верзија на испитот. И двата испита може да ги полагате исклучиво во ЛингваЛинк, Вашиот лиценциран центар за TestDaF.

Запишете се на подготвителeн курс во ЛингваЛинк доколку планирате да полагате TestDaF. На овој курс ќе се запознаете со форматот на испитот, стратегиите за успешно полагање на сите делови и на крајот ќе добиете комплетен извештај и коментар за постигнатите резултати.
ЛингваЛинк нуди подготвителни курсеви и индивидуална настава и за дигиталниот TestDaF и за класичната верзија на TestDaF.

Пријавете за испитот директно се на следниот линк: 

https://www.testdaf.de/de/

Тест

Термин

Пријавување

Дигитален TestDaF

6 февруари 2024

01.11.2023 – 25.01.2024

T122 – класична верзија на TestDaF

12 март 2024

01.11.2023 – 08.02.2024

Дигитален TestDaF

26 март 2024

01.11.2023 – 14.03.2024

Дигитален TestDaF

18 април 2024

02.01.2024 – 09.04.2024

T123 – класична верзија на TestDaF

16 мај 2024

02.01.2024 – 18.04.2024

Дигитален TestDaF6 јуни 202402.01.2024 – 27.05.2024
T124 – класична верзија на TestDaF17 јули 202402.01.2024 – 13.06.2024
Дигитален TestDaF6 август 202402.01.2024 – 25.07.2024