Јазични испити
Test Daf

TestDaF е централен, стандардизиран испит за германски како странски јазик кој се применува ширум светот првенствено за оние кои сакаат да студираат во Германија, бидејки е признат од сите германски универзитети, но и за сите на кои им треба доказ за познавање на германскиот јазик.

TestDaF одделно ги испитува четирите вештини: слушање, читање, пишување и зборување. Испитот ТестDaF има три нивоа: највисокото ниво 5 (TDN5), ниво 4 (TDN4) и ниво 3 (TDN3).

Во моментов TestDaF се нуди во дигитален формат и класичната верзија на испитот. И двата испита може да ги полагате исклучиво во ЛингваЛинк, Вашиот лиценциран центар за TestDaF.

Запишете се на подготвителeн курс во ЛингваЛинк доколку планирате да полагате TestDaF. На овој курс ќе се запознаете со форматот на испитот, стратегиите за успешно полагање на сите делови и на крајот ќе добиете комплетен извештај и коментар за постигнатите резултати.
ЛингваЛинк нуди подготвителни курсеви и индивидуална настава и за дигиталниот TestDaF и за класичната верзија на TestDaF.

Пријавете за испитот директно се на следниот линк: 

https://www.testdaf.de/de/

Тест

Термин

Пријавување

Дигитален TestDaF

17 февруари 2022

22.11.2021 – 09.02.2022

T115 – класична верзија на TestDaF

24 март 2022

22.11.2021 – 24.02.2022

Дигитален TestDaF

26 април 2022

22.11.2021 – 18.04.2022

T116 – класична верзија на TestDaF

18 мај 2022

22.11.2021 – 06.06.2022

Дигитален TestDaF

14 јуни 2022

22.11.2021 – 06.06.2022

Дигитален TestDaF

13 септември 2022

09.08.2022 – 05.09.2022

T117 – класична верзија на TestDaF

13 октомври 2022

18.08.2022 –15.09.2022

Дигитален TestDaF

10 ноември 2022

05.10.2022 – 02.11.2022