Јазични испити
Test Daf

TestDaF е централен, стандардизиран испит за германски како странски јазик кој се применува ширум светот првенствено за оние кои сакаат да студираат во Германија, бидејки е признат од сите германски универзитети, но и за сите на кои им треба доказ за познавање на германскиот јазик.

TestDaF одделно ги испитува четирите вештини: слушање, читање, пишување и зборување. Испитот ТестDaF има три нивоа: највисокото ниво 5 (TDN5), ниво 4 (TDN4) и ниво 3 (TDN3).

Во моментов TestDaF се нуди во дигитален формат и класичната верзија на испитот. И двата испита може да ги полагате исклучиво во ЛингваЛинк, Вашиот лиценциран центар за TestDaF.

Запишете се на подготвителeн курс во ЛингваЛинк доколку планирате да полагате TestDaF. На овој курс ќе се запознаете со форматот на испитот, стратегиите за успешно полагање на сите делови и на крајот ќе добиете комплетен извештај и коментар за постигнатите резултати.
ЛингваЛинк нуди подготвителни курсеви и индивидуална настава и за дигиталниот TestDaF и за класичната верзија на TestDaF.

Пријавете за испитот директно се на следниот линк: 

https://www.testdaf.de/de/

Тест

Термин

Пријавување

Дигитален TestDaF

14 февруари 2023

09.01.2023 – 06.02.2023

T118 – класична верзија на TestDaF

9 март 2023

12.01.2023 – 09.02.2023

Дигитален TestDaF

11 април 2023

06.03.2023 – 03.04.2023

T119 – класична верзија на TestDaF

11 мај 2023

16.03.2023 – 13.04.2023

Дигитален TestDaF

13 јуни 2023

08.05.2023 – 05.06.2023

T120 – класична верзија на TestDaF11 октомври 202316.08.2023-13.09.2023