Јазични испити
telc GmbH

Јазичните испити telc или Европски јазични сертификати (The European Language Certificates) се познати ширум Европа и се признати како јазична потврда од работодавачите, медицинските установи, училиштата, универзитетиѕе,  а се користат и за миграциски цели. 

Jазичните испити telc нудат транспарентно и точно одредување на јазичната компетенција и јазичното ниво без разлика на тоа каде се изучува јазикот. Испитите ги опфаќаат сите јазични вештини и нивоа дадени согласно Заедничката европска референтна рамка за јазици (the Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL) на Советот на Европа и се нудат од најниското А1 ниво за почетници до највисокото Ц2 ниво. Со тоа, овие јазични серфитикати се објективни и стандардизирани, а резултатите валидни и потврдени.

Важно: Во Германија, telcgGmbH е во партнерство со федералната влада во процесот на јазично оценување во крајната фаза на интеграцискиот процес за имигранти. Поединците кои сакаат да аплицираат за германско државјанство можат да приложат сертификат telc како доказ за потребните јазични вештини. Кога станува збор за дозволи за престој, сите земји во кои се зборува германскиот јазик ги признаваат сертификатите telc.

Сите курсеви во ЛингваЛинк се нивелирани според Заедничката европска референтна рамка за јазици и ве подготвуваат за јазичните испити telc .

 

НАПОМЕНА: Местата за секој датум за испит се ограничени, а принципот на пријавување е прв-дојден-прв-услужен, така што колку порано се пријавите и уплатите пред крајниот датум за пријавување, толку е поголема веројатноста да резервирате слободно место. 

Датуми за А1 и А2

 • (telc A1 – A2) 15.06.2024 краен рок за пријавување 30.05.2024
 • (telc A1 – A2) 31.08.2024 краен рок за пријавување 14.08.2024
 • (telc A1 – A2) 21.09.2024 краен рок за пријавување 04.09.2024
 • (telc A1 – A2) 26.10.2024 краен рок за пријавување 09.10.2024
 • (telc A1 – A2) 23.11.2024 краен рок за пријавување 06.11.2024
 • (telc A1 – A2) 21.12.2024 краен рок за пријавување 04.12.2024

Датуми за Б1. Б2, Ц1 и Ц2

 • (telc B1 – C2) 22.06.2024 краен рок за пријавување 06.06.2024

 • (telc B1 – C2) 31.08.2024 краен рок за пријавување 14.08.2024
 • (telc B1 – C2) 14.09.2024 краен рок за пријавување 28.08.2024
 • (telc B1 – C2) 19.10.2024 краен рок за пријавување 02.10.2024
 • (telc B1 – C2) 16.11.2024 краен рок за пријавување 30.10.2024
 • (telc B1 – C2) 14.12.2024 краен рок за пријавување 27.11.2024

 Цени

 • telc De A1 – 4,200 ден
 • telc De A1 – 4,200 ден
 • telc De B1 – 6.200 ден
 • telc De B2 – 6.800 ден
 • telc De C1 – 8.400  ден
 • telc De C2 – 9.200  ден