A2 Key (KET)

Подготовката за овој испит за ученици се одвива на целогодишните курсеви организирани во ЛингваЛинк на ниво А2.
ЛингваЛинк нуди и краткотрајна подготовка скроена за потребите на пријавените кандидати како индивидуални часови или часови во група.