B2 First (FCE)

Подготовката за овој испит за ученици се одвива на целогодишните курсеви организирани во ЛингваЛинк на ниво Б2.
ЛингваЛинк нуди и краткотрајна подготовка скроена за потребите на пријавените кандидати како индивидуални часови или часови во група.