C2 Proficiency (CPE)

Подготовката за испитот на Кембриџ на Ц2 ниво е наменет за кандидати кои го изучувале ова ниво, а треба да се подготват за полагање на испитот.
Времетраење на курсот: 20 недели
Број на часови: 100
ЛингваЛинк нуди и индивидуална подготовка за овој испит според потребите на кандидатот