BEC (Business English Certificates)

Подготовката за испитот на Кембриџ за деловен јазик е наменет за кандидати кои го изучувале нивото Б2 (Cambridge English: Business Vantage) или Ц1 (Cambridge English: Business Higher), а треба да се подготват за полагање на соодветниот испит.
Времетраење на курсот: 16 недели
Број на часови: 80
ЛингваЛинк нуди и индивидуална подготовка за овие испити според потребите на кандидатот.