News

 • Времен прекин на наставата

  3/10/2020

  ЛингваЛинк ќе ја прекине наставата до 24-ти март, а за сите дополнителни измени се обврзуваме благовремено да Ве информираме. more »


 • Наставата започнува!

  2/3/2020

  Наставата започнува денес,18.09.2019!
  Ве очекуваме!
  more »


 • ENROLMENTS 2019/2020

  8/23/2019

  The enrolments for the academic year 2019/2020start on September, 2nd and end on September, 17th Lessons start on September, 18th. more »


 • УПИСИ 2019/2020

  8/16/2019

  Уписите за учебната 2019/2020 година почнуваат на 02.09.2018. more »


 • Важно известување!

  1/20/2019

  Детските и средношколските групи почнуваат со настава на 23 јануари! more »


 • Dates and prices for the telc exams

  7/5/2017

  The new dates and prices for the telc exams have been published. more »


 • Датуми и цени за испитите telc

  7/5/2017

  Истакнати се датумите и цените за испитите telc! more »


 • Summer course in England

  4/2/2015

  This year together with KUB from Belgrade LinguaLink organises a summer course in England for its students. more »


 • Летен курс во Англија

  4/2/2015

  Оваа година во соработка со КУБ од Белград ЛингваЛинк организира летен курс во Англија за своите слушатели. more »


Предходни12Следни

Enrolments

Location of LinguaLink