Наставен кадар


Ние во ЛингваЛинк веруваме дека наставниот кадар е нашата најголема предност. Професорите во ЛингваЛинк се стручни и компетентни со големо искуство во областа на јазичното подучување. Тие се мотивирани и посветени кон своите слушатели, секогаш подготвени да ги направат часовите интересни, интерактивни и ефикасни.

Администрацијата во ЛингваЛинк е професионална, секогаш подготвена да Ви помогне и да Ве упати на вистинското место.

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк