СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ

ЛингваЛинк го нуди курсот Деловен германски како специјализиран курс. Овој курс е практичен и динамичен, а пред се дизаниран да одговара на потребите на слушателите.

Enrolments

Location of LinguaLink