Цена

Датуми за 2021 година (јануари - јуни) 


Поради пандемијата со Корона вирусот (Covid-19), датумите се однесуваат за кандидати над 18 години.

Ниво според CEFR и јазик

Вид на испит

Датум за               

полагање              

Краен рок за пријавување

Цена

Б1

за возрасни

 

(англиски и германски)

 

telc English B1

 

telc Deutsch B1

20 февруари

13 март

17 април

15 мај

12 јуни

3 февруари

10 февруари

18 март

14 април

12 мај

 

 

5.600 MKD

Б2

за возрасни

 

(англиски и германски)

 

 

 telc English B2

 

telc Deutsch B2

20 февруари

13 март

17 април

15 мај

12 јуни

3 февруари

10 февруари

18 март

14 април

12 мај

 

6.200 МКД

Ц1

 

(германски)


 telc English C1

 telc Deutsch C1

telc Deutsch C1 Hochschule

20 февруари

13 март

17 април

15 мај

12 јуни

3 февруари

10 февруари

18 март

14 април

12 мај

 

6.800 МКД

Ц2

(германски)

telc Deutsch C2

 

 

 

20 февруари

13 март

17 април

15 мај

12 јуни

3 февруари

10 февруари

18 март

14 април

12 мај

 

7.400 МКД

    ЛингваЛинк го задржува правото да смени одреден датум доколку така налагаат условите.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк