Вести

Признание за ЛингваЛинк

четврток, 12 ноември 2009

На 4 ноември 2009,Директорот на  Британски Совет  врачи посебнo признаниe на ЛингваЛинк за нашиот придонес во промовирањето на реноминираните ESOL Cambridge exams во Македонија и изрази благодарност за досегашниот придонес, како и надеж за понатамошна успешна соработка.

Ова е голема чест за ЛингваЛинк како едно од водечките училишта кои подготвуваат и пријавуваат ученици за полагање на реномираните и ширум светот признатите ESOL Cambridge испити (FCE, CAE, CPE, BEC, и најновите, ILEC и ICFE). Секоја учебна година бројот на нашите подготвителни курсеви за гореспомнатите испити се зголемува, а бројките на положените кандидати, како и нивните резултати сведочат за квалитетот на наставата и професионализмот, како наша константна определба.


Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк