TestAS


TestAS е централен стандардизиран академски испит кој ги тестира интелектуалните способности на потенцијалните студенти од земјите кои не се членики на ЕУ, а сакаат да се образуваат на универзитетите во Германија.
Испитот може да се полага на германски и англиски јазик
Испитот се состои од основен тест, тест од посебна област и јазичен тест. Јазичниот тест се прави online, а основниот тест и тестот од посебна област се работат писмено.
Испитот може да го полагате во Вашиот лиценциран испитен центар ЛингваЛинк.
Пријавувањето го правите лично на веб страната www.testas.de на делот за кандидати.
Откако ќе се пријавите, ќе добиете повратна електронска пошта со линк.
Цената на испитот TestAS е 95 Евра.
На денот
 на испитот со себе  треба да носите важечка легитимација (лична карта или пасош).
За успешно полагање потребно Ви е најмалку Б1 ниво според Заедничката европска рамка за јазици.
Проверете дали TestAS е едно од барањата за прием на Вашиот факултет.

 

Термини за 2019

Ден на испит

 

Пријавување

 

   07.03.2019 (четврток)

12.11.2018 - 21.01.2019

27.04.2019 (сабота)

21.01.2019 - 11.03.2019

26.10.2019 (сабота)

03.06.2019 - 09.09.2019

 

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк