onDaF


Испитот onDaF е онлaјн испит за одредување на општото јазично познавање на германскиот јазик како странски јазик брзо, едноставно, точно и објективно. Тој е стандардизиран и се состои од осум кратки писмени тестови со дваесет празни места на различни теми и со различен степен на тежина. Резултатот од onDaF е објективен и точен и се добива непосредно по завршувањето на испитот. Истиот трае најмногу 50 минути.

 Испитот onDaF се базира целосно на интернет (пријавување, полагање, добивање сертификат за постигнати резултати).

Цената на onDaF изнесува 1.500 денари.

Единствен лиценциран центар за полагање на onDaF во Македонија е ЛингваЛинк.

Термините за полагање и роковите за пријавување на onDaF зависат од ЛингваЛинк. Можете да се пријавите за одреден термин, веднаш штом ЛингваЛинк го внесе терминот во календарот на onDaF порталот.

Сите детални информации околу пријавувањето и самиот испит можете да ги најдете на www.ondaf.de.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк