TestDaF

TestDaF е централен, стандардизиран испит за германски како странски јазик кој се применува ширум светот и тоа првенствено за студенти кои сакаат да студираат во Германија и за сите оние на кои им треба доказ за познавање на германскиот јазик.

TestDaF ги испитува одделно четирите вештини: слушање, читање, пишување и зборување. Испитот ТестDaF има три нивоа: ниво 5 (TDN5), ниво 4 (TDN4) и ниво 3 (TDN3). Целиот испит трае три часа и десет минути без пауза. Со паузи испитот трае приближно пет часа и задолжително е да се изведе во еден ден.

Цената на TestDaF изнесува 135 евра.
Од 2010 година пријавувањето се врши online. Ве молиме следете ги инструкциите за да се пријавите:

  • Отворете ја веб страната на TestDaF и започнете со online  пријавувањето
  • Изберете го Вашиот испитен  центар – ЛингваЛинк, заедно со online начинот на плаќање
  • Внесете ги Вашите податоци за контакт и потврдете ја изјавата за заштита на податоците
  • Внесете ги Вашите податоци за идентификација и одговорете на останатите прашања
  • Изберете го начинот на плаќање – со кредитна картичка или преку жиро сметка , и внесете ги потребните податоци
  • Потврдете ги внесените податоци, како и AGW и BVB
  • Процесот на пријавување е завршен. Потврдата за пријавување можете да ја добиете преку електронска пошта или како PDF документ на порталот за кандидати
  • Прочитајте ги правилата внимателно, препишете ја изјавата за согласност и потпишете ја потврдата за полагање на испитот. На денот на испитот носете ја со себе.

Изберете термин кој највеќе Ви одговара и пријавете се во периодот определен за пријавување.

TestDaF термини за 2017

Тест

Термин

Пријавување

T085

14 февруари 2017

22.11.2016 - 17.01.2017

T086

26 април 2017

01.03.2017 - 29.03.2017

Т087

14 јуни 2017

19.04.2017 - 17.05.2017

Т08819 јули 201724.05.2017 - 21.06.2017
Т08920 септември 201726.07.2017 - 23.08.2017
T09016 ноември 201721.09.2017 - 19.10.2017

 

Сите детални информации околу пријавувањето и самиот испит можете да ги најдете на www.testdaf.de

Доколку планирате да го полагате испитот TestDaF, можете да се запишете на подготвителниот курс во ЛингваЛинк каде ќе се запознаете со форматот на испитот, стратегиите за успешно полагање на сите делови и на крајот да добиете комплетен извештај и коментар за постигнатите резултати.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк