ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗАМ


Овој курс е наменет за оние кои работат во областа на хотелиерството и туризмот и сакаат да го усовршат јазикот потребен во комуникацијата со клиенти, односно туристи, посетители и гости.

Некои од предвидените теми на овој курс се:

 • Различни луѓе
 • Патувања
 • Разговори по телефон
 • Храна и пијалоци
 • Писма
 • Сместување
 • Плаќање
 • Екскурзии
 • Проблеми
 • Знаменитости

Со активностите предвидени со курсот слушателите:

 • Го збогатуваат и усовршуваат вокабуларот
 • Ги повторуваат важните граматички структури
 • Ги развиваат вештините: слушање, зборување, читање и пишување

Предвидени се дополнителни материјали и теми со цел да се задоволат потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк