ДЕЛОВЕН ГЕРМАНСКИ


Овој курс е наменет за оние слушатели кои сакаат да го прошират својот деловен вокабулар и да ги подобрат комуникациските вештини.


Некои од предвидените теми за овој курс се:

  • Деловна комуникација и кореспонденција
  • Деловни планирања и извештаи
  • Преговори
  • Подготовка и одржување на презентации
  • Планирање и организирање на деловни средби

Со овој курс слушателите воедно се подготвуваат за испитот за деловен германски јазик: (Goethe-Zertifikat  B2: Deutsch für den Beruf).

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк