ГЕРМАНСКИ-КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ


НИВО A1-Ц1

Овие курсеви се одвиваат во пет нивоа. Нивоата (од А1 до Ц1) траат една академска година, а часовите се одвиваат двапати неделно. Овие интензивни курсеви ги водат слушателите од основното (А1/A2) до компетентното јазично ниво (Ц1). Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот се светски познати и покажуваат одлични резултати. Главниот акцент е на комуникативните и интегрирани вештини кои им овозможуваат на слушателите да го користат јазикот со голема сигурност.

Покрај овие курсеви постојат и суперинтензивни курсеви кои имаат зголемен број на часови и им овозможуваат на слушателите да стигнат од основното ниво А1 до самостојното ниво Б2 за една година.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк