ГЕРМАНСКИ-КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИНИВО  A1-Ц1

Овие курсеви се одвиваат во пет нивоа. Нивоата од А1 до Ц1 траат една академска година, а часовите се одвиваат двапати неделно. За да се премости јазот помеѓу нивоата Б1 и Б2 вметнат е курсот Б1+ кој трае само еден семестар и има фонд од 80 часа. Овие интензивни курсеви ги водат слушателите од основното (А1/A2) до компетентнотојазично ниво (Ц1). Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот се светски познати и покажуваат одлични резултати. Главниот акцент е на комуникативните и интегрирани вештини кои им овозможуваат на слушателите да го користат јазикот со голема сигурност.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк