ФРАНЦУСКИ-КУРСЕВИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ И ЗА ВОЗРАСНИ


НИВО A1-Б1

Овие курсеви се одвиваат во три нивоа. Секое од нивоата е со времетраење од една учебна година, а часовите се одвиваат двапати неделно. Овие интензивни курсеви ги водат слушателите од основното (А1) до самостојното јазично ниво (Б1). Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот се светски познати и покажуваат одлични резултати. Главниот акцент е на комуникативните и интегрирани вештини кои им овозможуваат на слушателите да го користат јазикот со голема сигурност.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк