ГРЧКИ-КУРСЕВИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ И ЗА ВОЗРАСНИ


НИВО A1

Овие курсеви се одвиваат на основно јазично ниво (А1) с се со времетраење од една учебна година, а часовите се одвиваат двапати неделно. Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот се светски познати и покажуваат одлични резултати. Главниот акцент е на комуникативните и интегрирани вештини кои им овозможуваат на слушателите да го користат јазикот со голема сигурност.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк