GOETHE-Institut

Со курсеви по германски јазик во ЛингваЛинк, кои се нивелирани според Заедничката европска референтна рамка за јазици и се насочени кон крајната цел, положување на испитот за кој кандидатите се определиле, можете да се подготвите за следниве испити на Гете институт:

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк