Подготовка за испити - англиски

  • ЛингваЛинк врши подготовка за испитите на Cambridge English на сите нивоа.

  • Подготовка за TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language internet Based Test)
    како и подготовка за IELTS.

  • ЛингваЛинк врши подготвка и за јазичните испити telc. Во петоците (2 односно 3 петока) се организираат модули (од 5, 9 односно 9.5 часа часа во зависност од нивото) кои ќе ги подготват заинтересираните за форматот на испитот и ќе им помогнат да го извлечат максимумот од своето знаење. За слушателитена ЛингваЛинк не се потребни специјализирани курсеви зошто сите  курсеви во ЛингваЛинк се нивелирани со нивоата на Заедничката референтна европска рамка  за јазици (the Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) и водат кон крајната цел, положување на испитот за кој кандидатите се определиле.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк