ГЕРМАНСКИ, КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ, РЕДОВНИ


НИВОA1-Ц1

Овие курсеви се одвиваат во пет нивоа. Нивоата од А1 до Ц1 траатедна академска година, а часовите се одвиваат двапати неделно. За да сепремости јазот помеѓу нивоата Б1 и Б2 вметнат е курсот Б1+ кој трае само еден семестар и има фонд од 80 часа. Овиеинтензивни курсеви ги водат слушателите од основното (А1/A2) до компетентнотојазично ниво (Ц1). Учебниците и материјалите што се користат во рамките накурсот се светски познати и покажуваат одлични резултати. Главниот акцент е накомуникативните и интегрирани вештини кои им овозможуваат на слушателите да гокористат јазикот со голема сигурност.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк