telc English

 

ЛингваЛинк врши подготвка и за јазичните испити telc. Во петоците (2 односно 3 петока) се организираат модули (од 5, 6 односно 8 часа часа во зависност од нивото) кои ќе ги подготват заинтересираните за форматот на испитот и ќе им помогнат да го извлечат максимумот од своето знаење. За слушателите на ЛингваЛинк не се потребни специјализирани курсеви зошто сите  курсеви во ЛингваЛинк се нивелирани со нивоата на Заедничката референтна европска рамка  за јазици (the Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) и водат кон крајната цел, положување на испитот за кој кандидатите се определиле.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк