АЛБАНСКИ ЈАЗИК


ЛингваЛинк Ви ги нуди следниве курсеви за албански јазик:

  • Kурсеви за средношколци и за возрасни
  • Курсеви според Вашите потреби
  • Курсеви во Вашите простории
  • Индивидуални часови
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк