Цена


Датуми за 2020 година (јануари - јуни) 

 

 

Ниво според CEFR и јазик

Вид на испит

Датум за               

полагање              

Краен рок за пријавување

Цена

А1

за деца

 

(англиски

германски)

telc English A1 Junior

 

telc Deutsch A1 Junior

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

 

3.200 MKD

А1

за возрасни

 

(англиски)

telc English A1

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

4.100 MKD

А2

за деца

 

(англиски германски)

telc English A2 School

 

telc Deutsch A2 Schule

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

3.900 MKD

А2

за возрасни

 

(англиски)

telc English A2

 

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

4.100 MKD

Б1

за деца и тинејџери

 

(англиски германски)

telc English B1 School

 

telc Deutsch B1 Schule

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

 

4.100 MKD

Б1

 за возрасни

 

(англиски германски)

telc English B1

 

telc Deutsch B1

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

 

5.600 MKD

Б2

за деца и тинејџери

 

(англиски)

 

 

telc English B2 School

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

4.600 MKD

Б2

 за возрасни

 

(англиски германски)

 

 

telc English B2

 

telc Deutsch B2

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

6.200 МКД

Ц1

 

 (англиски германски)

 

telc English C1

 

telc Deutsch C1

 

 

telc Deutsch C1Hochschule

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

6.800 МКД

Ц2

(англиски)

telc English C2

 

 

22 февруари

21 март

16 мај

13 јуни

21 јануари

18 февруари

14 април

12 мај

 

7.400 МКД

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк