Цена


јазични испити telc јануари – јуни 2017
 

Ниво според CEFR

Вид на испит

Датум за полагање

Цена

Краен рок за пријавување

А1

за деца

 

(англиски

германски)

telc English A1 Junior

 

telc Deutsch A1 Junior

 

27 мај 2017 и

 

12 јуни 2017

 

 

3.200 MKD

25 април 2017

 

10 мај 2017

А1

за возрасни

 

(англиски)

telc English A1

4 март 2017,

 

27 мај 2017 и

 

12 јуни 2017

 

4.100 MKD

1 февруари 2017

 

25 април 2017

 

10 мај 2017

А2

за деца

 

(англиски германски)

telc English A2 School

 

telc Deutsch A2 Schule

 

27 мај 2017 и

 

12 јуни 2017

 

 

3.900 MKD

25 април 2017

 

10 мај 2017

А2

за возрасни

 

(англиски германски)

telc English A2

 

telc Deutsch A2

4 март 2017,

 

27 мај 2017 и

 

12 јуни 2017

 

4.100 MKD

1 февруари 2017

 

25 април 2017

 

10 мај 2017

B1

за деца и тинејџери

 

(англиски германски)

telc English B1 School

 

telc Deutsch B1 Schule

 

27 мај 2017 и

 

12 јуни 2017

 

 

4.100 MKD

25 април 2017

 

10 мај 2017

B1**

 за возрасни

 

(англиски германски)

telc English B1

 

telc Deutsch B1

4 март 2017,

 

27 мај 2017 и

 

24 јуни 2017

 

 

5.600 MKD

1 февруари 2017

 

25 април 2017

 

19 мај 2017

B2

за деца и тинејџери

 

(англиски)

 

 

telc English B2 School

 

27 мај 2017 и

 

12 јуни 2017

 

4.600 MKD

25 април 2017

 

10 мај 2017

B2**

 за возрасни

 

(англиски германски)

 

 

telc English B2

 

telc Deutsch B2

4 март 2017,

 

27 мај 2017 и

 

24 јуни 2017

 

6.200 МКД

1 февруари 2017

 

25 април 2017

 

19 мај 2017

Ц1

 

 (англиски германски)

 

telc English C1

 

telc Deutsch C1

 

telc Deutsch C1 Hochschule

4 март 2017,

 

27 мај 2017 и

 

12 јуни 2017

 

6.800 МКД

1 февруари 2017

 

25 април 2017

 

10 мај 2017

 

НАПОМЕНА:

На ниво Б1 и Б2 за возрасни, кандидатот  може да го ПРЕПОЛАГА делот кој не го положил во рок од една година.

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк