Цена


Датуми за 2019 година (јануари – јуни) 

 

 

Ниво според CEFR и јазик

Вид на испит

Датум за               

полагање              

Краен рок за пријавување

Цена

А1

за деца

 

(англиски

германски)

telc English A1 Junior

 

telc Deutsch A1 Junior

26 јануари            

23 март              

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

 

3.200 MKD

А1

за возрасни

 

(англиски)

telc English A1

26 јануари

23 март

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

4.100 MKD

А2

за деца

 

(англиски германски)

telc English A2 School

 

telc Deutsch A2 Schule

26 јануари

23 март

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

3.900 MKD

А2

за возрасни

 

(англиски германски)

telc English A2

 

telc Deutsch A2

26 јануари

23 март

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

4.100 MKD

Б1

за деца и тинејџери

 

(англиски германски)

telc English B1 School

 

telc Deutsch B1 Schule

26 јануари

23 март

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

 

4.100 MKD

Б1

 за возрасни

 

(англиски германски)

telc English B1

 

telc Deutsch B1

26 јануари

23 март

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

 

5.600 MKD

Б2

за деца и тинејџери

 

(англиски)

 

 

telc English B2 School

26 јануари

23 март

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

4.600 MKD

Б2

 за возрасни

 

(англиски германски)

 

 

telc English B2

 

telc Deutsch B2

26 јануари

23 март

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

6.200 МКД

Ц1

 

 (англиски германски)

 

telc English C1

 

telc Deutsch C1

 

 

telc Deutsch C1Hochschule

26 јануари

23 март

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

6.800 МКД

Ц2

(англиски)

telc English C2

 

 

26 јануари

23 март

18 мај  и

22 јуни

25 декември

20 февруари

17 април

21 мај

 

7.400 МКД

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк