Цена


 

Ниво според CEFR

Вид на испит

Јазик

Термин за полагање

Краен рок за пријавување

Цена

А1

за деца (Junior)

англиски и германски

26 мај 2018

24 април 2018

3.200 МКД

2 јуни 2018

30 април 2018

А1

за возрасни

само англиски

7 октомври 2017

5 септември  2017*

4.100 МКД

9 декември 2017

7 ноември 2017

3 март 2018

1 февруари 2018

26 мај 2018

24 април 2018

2 јуни 2018

30 јуни 2018

30 април 2018

28 мај 2018

А2

за деца (School/Schule)

англиски и германски

26 мај 2018

24 април 2018

3.900 МКД

2 јуни 2018

30 април 2018

А2

за возрасни

англиски и германски

7 октомври 2017

5 септември  2017*

4.100 МКД

9 декември 2017

7 ноември 2017

3 март 2018

1 февруари 2018

26 мај 2018

24 април 2018

2  јуни 2018

30 јуни 2018

30 април 2018

28 мај 2018

Б1

за деца и тинејџери

англиски и германски

26 мај 2018

24 април 2018

4.100 МКД

2 јуни 2018

30 април 2018

Б1

за возрасни

англиски и германски

7 октомври 2017

5 септември  2017*

5.600 МКД

9 декември 2017

7 ноември 2017

3 март 2018

1 февруари 2018

26 мај 2018

24 април 2018

2  јуни 2018

30 јуни 2018

30 април 2018

28 мај 2018

Б2

за тинејџери

англиски

26 мај 2018

24 април 2018

4.600 МКД

2 јуни 2018

30 април 2018

Б2

за возрасни

англиски и германски

7 октомври 2017

5 септември  2017*

6.200 МКД

9 декември 2017

7 ноември 2017

3 март 2018

1 февруари 2018

26 мај 2018

24 април 2018

2  јуни 2018

30 јуни 2018

30 април 2018

28 мај 2018

Ц1

 

англиски и германски и

telc Deutsch C1 Hochschule

26 мај 2018

24 април 2018

6.800 МКД

2 јуни 2018

30 јуни 2018

30 април 2018

28 мај 2018

Ц2

 

англиски

7 октомври 2017

5 септември  2017*

7.400 МКД

9 декември 2017

7 ноември 2017

3 март 2018

1 февруари 2018

26 мај 2018

24 април 2018

2  јуни 2018

30 јуни 2018

30 април 2018

28 мај 2018

 

*За овој  испит Ве молиме пријавете се на 071212129  или  на нашата електронска адреса  info@lingualink.com.mk

 

 Пријавете се!

 

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк