Датуми

 

за јазичните испити telc А2, Б1, Ц1 и Ц2, за октомври - декември 2020 година 

  • 17 октомври (краен рок за пријавување - 15 септември 2020)
  • 7 ноември (краен рок за пријавување - 6 октомври 2020)
  • 5 декември (краен рок за пријавување - 3 ноември 2020)

за јазичните испити telc А2, Б2, Ц1 и Ц2 за октомври - декември 2020 година 

  • 24 октомври (краен рок за пријавување - 22 септември 2020)
  • 21 ноември (краен рок за пријавување - 20 октомври 2020)
  • 19 декември (краен рок за пријавување - 17ноември 2020)
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк