Датуми

 
  • за јазичните испити telc за јануари-јуни 2020 година 
  • 22 февруари (краен рок за пријавување - 21 јануари 2020)
  • 21 март (краен рок за пријавување - 18 февруари 2020)
  • 16 мај (краен рок за пријавување - 14 април  2020)
  • 13 јуни (краен рок за пријавување - 12 мај  2020

На барање, ЛингваЛинк може да организира и дополнителни испитни термини.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк