Датуми

 
 • за јазичните испити telc за 2018 година
   
  17 ноември (краен рок за пријавување - 16 октомври 2018)
  15 декември (краен рок за пријавување- 13 ноември 2018)
 
 
 • за јазичните испити telc за 2019 година
   
  26 јануари (краен рок на пријавување - 25 декември 2018)
  23 март (краен рок на пријавување -20 февруари 2019)
  18 мај  (краен рок на пријавување - 17 април 2019)
  22 јуни  (краен рок на пријавување - 21 мај 2019)
На барање, ЛингваЛинк може да организира и дополнителни испитни термини.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк