Датуми

 
за јазичните испити telc за 2017/2018 година (септември – јуни)
  • 7 октомври (краен рок на пријавување 5 септември 2017)
  • 9 декември (краен рок на пријавување 7 ноември 2017)
  • 3 март (краен рок на пријавување 1 февруари 2018)
  • 26 мај  (краен рок на пријавување 24 април 2018)
  • 2 јуни  (краен рок на пријавување 30 април 2018)
  • 30 јуни  (краен рок на пријавување 28 мај 2018)
На барање, ЛингваЛинк може да организира и дополнителни испитни термини.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк