Датуми

 
за јазичните испити telc за 2016/2017 година (септември – јуни)
  • 29 октомври (краен рок на пријавување 29 септември 2016)
  • 17 декември (краен рок на пријавување 17 ноември 2016)
  • 04 март (краен рок на пријавување 01 февруари 2017)
  • 27 мај  (краен рок на пријавување 25 април 2017)
  • 12 јуни  (краен рок на пријавување 8 мај 2017)
  • 24 јуни  (краен рок на пријавување 19 мај 2017)
На барање, ЛингваЛинк може да организира и дополнителни испитни термини.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк