ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК


ЛингваЛинк Ви ги нуди следниве курсеви за италијански јазик:

  • Kурсеви за средношколци и за возрасни
  • Курсеви според вашите потреби
  • Курсеви во вашите простории
  • Индивидуални часови
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк