A2

telc English A2 /  telc Deutsch A2

Јазичен испит telc на ниво A2 – англиски јазик
Јазичен испит telc на ниво A2 – германски јазик

telc English A2 / telc Deutsch A2 е јазичен испит наменет за сите возрасни групи.

На ниво А2 кандидатите можат да комуницираат на едноставен начин во секојдневни ситуации. Можат да зборуваат на познати теми користејќи едноставни граматички структури.

telc English A2
Испитот се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел трае 80 минути, а усниот може да се полага веднаш по писмениот дел.

 

 

минути

Писмен дел

Јазични елементи

(вокабулар и граматика)

15

 

Слушање

20

 

Читање

30

 

Пишување

15

Устен дел

Најчесто во група

10


telc Deutsch A2
Испитот се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел трае 70 минути, а усниот може да се полага веднаш по писмениот и трае околу 11 минути. 

 

 

минути

 Писмен дел

Слушање

20

 

Читање и пишување

50

 Устен дел

Во пар

11

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк