B1 School/Schule

B1 School/Schule
 
telc English B1 School/ telc Deutsch B1 Schule

Јазичен испит telc за ученици на ниво Б1 – англиски јазик
Јазичен испит telc за ученици на ниво Б1 – германски јазик

telc English B1 School/ telc Deutsch B1 Schule е јазичен испит наменет за ученици кои веќе имаат основна јазична компетенција на возраст 14-17 години.

На ниво Б1 учениците можат да комуницираат на едноставен и поврзан начин во секојдневни ситуации, при патување и кога зборуваат за теми од личен интерес. Можат да опишат искуства, надежи и амбиции и да дадат причина за нивниот став и мислење. Можат точно да ги употребуваат најважните граматички структури.

Испитот се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел трае 2 часа и 30 минути. Пред усниот дел кандидатите имаат 20 минути да се подготват. Усниот дел може да се полага веднаш по писмениот.

 

 

минути

Писмен дел

Читање                                                   Јазични елементи                             (вокабулар и граматика)

90

 

Слушање

30

 

Пишување

30

 Устен дел

Најчесто во парови

15

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк