C1


telc English C1 / telc Deutsch C1/ telc Deutsch C1 Hochschule

Јазичен испит telc на ниво C1 – англиски јазик
Јазичен испит telc на ниво C1 – германски јазик
Јазичен испит telc на ниво C1  Hochschule – германски јазик

telc English C1 / telc Deutsch C1 / telc Deutsch C1 Hochschule е јазичен испит наменет за кандидати кои имаат многу високо јазично ниво, а го користат јазикот за општествени, професионални или академски цели. Јазичниот испит telc Duetsch C1 Hochschule можe да се користи како доказ за јазична компетенција при упис на високо образованите институции или како краен испит за предметите по странски јазик на универзитетите .

На ниво Ц1 кандидатите можат да се изразат спонтано и флуентно користејќи идиоматски фрази. Го менуваат стилот на јазикот соодветнои го користат јазикот со висок степен на граматичка точност.

Испитот се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел трае 3 часа и 40 минути (со вклучена пауза од 20 минути). Пред усниот дел кандидатите имаат 20 минути да се подготват. Усниот дел може да се полага веднаш по писмениот.

 

 

минути

Писмен дел

Читање

90

 

Пауза

20

 

Слушање

40

 

Пишување

70

 Устен дел

Најчесто во група

16 (или 24)


Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк