GOETHE-ZERTIFIKAT C1

Овој курс го опфаќа нивото Ц1 според според Заедничката европска референтна рамка за јазици  и е насочен кон крајната цел, положување на испитот Goethe-Zertifikat C1.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк