АНГЛИСКИ ЈАЗИК


ЛингваЛинк Ви ги нуди следниве курсеви за aнглиски јазик:

  • Курсеви за деца и средношколци
  • Kурсеви за возрасни
  • Специјализирани курсеви
  • Викенд курсеви
  • Курсеви според вашите потреби
  • Курсеви во вашите простории
  • Индивидуални часови
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк