ЛИЦЕНЦИ


Благодарение на повеќегодишното успешно подучување јазици, квалитетот и одржливоста на високите стандарди и професионализмот, ЛингваЛинк се стекна со лиценци за администрирање на следниве испити:

  • TOEFL iBT
  • TestDaF
  • onSET-English
  • onSET-Deutsch
  • TestAS

Од 2016 година ЛингваЛинк ги администрира и


  • јазични испити telc gGmbH
  • telc Online Placement Test

Јазичните испити telc или Европски јазични сертификати (The European Language Certificates) се познати ширум светот и се признати како јазична потврда од многу работодавачи, медицински установи, училишта, универзитети и се користат и за миграциски цели.

telc Online Placement Test е онлајн тест за одредување на нивото (telc Online Placement Test) наменет за кандидати, работни организации и универзитети кои сакаат да го одредат јазичното ниво брзо и лесно.

Уписи

Локацијата на ЛингваЛинк