A1 Junior

telc English A1 Junior /  telc Deutsch A1 Junior

Јазичен испит telc на ниво A2 – англиски јазик
Јазичен испит telc на ниво A2 – германски јазик

telc English A1 Junior/ telc Deutsch A1 Junior е јазичен испит наменет за ученици на возраст од околу 10 години.

На ниво А1 учениците можат да комуницираат на многу едноставен начин за потреби од конкретен вид (на пример да се претстават, да зборуваат за храна и пијалоци, купување или за местото каде што живеат), користејќи основни граматички конструкции.

Испитот се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел трае 30 минути, а усниот дел, кој обично се полага веднаш по писмениот, трае од 15 до 20 минути.

 

 

минути

Писмен дел

Слушање

10

 

Читање и пишување

20

Устен дел

Во парови

15-20

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк