A1

telc English A1

Јазичен испит telc на ниво A1 – англиски јазик

telc English A1 е јазичен испит наменет за ученици, студенти, вработени и пензионери.

На ниво А1 кандидатите можат да комуницираат на многу едноставен начин за потреби од конкретен вид (на пример да се претстават, да зборуваат за храна и пијалоци, купување или за местото каде што живеат), користејќи основни граматички конструкции.

Испитот се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел трае 70 минути, а усниот дел, кој обично се полага веднаш по писмениот, околу 15 минути. 

 

 

минути

Писмен дел

Јазични елементи

(вокабулар и граматика)

10

 

Слушање

15

 

Читање

30

 

Пишување

15

Устен дел

Најчесто во група

15

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк