За основачите


Во 2002 година група професори со долгогодишно искуство во областа на јазичното подучување и методологијата - Олга Тројачанец, Софија Митрева, Александра Кртева, Букурија Трпчевска и Маја Стојкова - го основаа училиштето ЛингваЛинк.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк