КОНТАКТ


Адреса: Училиште за јазици ЛингваЛинк, Васил Ѓоргов 33, 1000 Скопје
Тел/факс: (02) 3225-755; (02) 3222-189; 070212129
E-mail: LinguaLink@on.net.mk


Ваш коментар:

Име и презиме

E-mail

Наслов

Коментар


Адреса: Училиште за јазици ЛингваЛинк, Васил Ѓоргов 33, 1000 Скопје
Тел/факс: (02) 3225-755; (02) 3222-189; 070212129
E-mail: LinguaLink@on.net.mk

Листа на вработени

Администрација

  • Александра Кртева-директор
  • Маја Стојкова-директор за настава
  • Ксенија Николовска-администратор

Професори по англиски јазик

Маријана Стојанова

Марија Моцан-Туџарска

Марија Димовска

Маја Јошевска-Петрушевска

Катерина Мазнева-Димишковска

Бојан Илковски

Бисера Илкоска

Кристина Лаова

Ивана Дуцкиноска

Адријан Христовски

  • Професори по германски јазик

Билјана Хорватовиќ

Жанета Савиќ

Александра Тантуровска

Ивана Николовска

Христина Јанковска

Професор по македонски  јазик

  • Марија Димовска
  • Кристина Велевска
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк