ДАТУМИСо задоволство Ве информираме дека уписите
 
за есенскиот семестар за учебната  2020/2021 год
 
се  од 1-ви до 18-ти  септември,
 
 
Училиштето е отворено од
 
понеделник до петок  09.00 до 20.30 часот
 

ЦЕНИ

Академска година 2020/ 2021

 

жиро сметка: 300000001485688

депонент: Комерцијална Банка

 

 

ОПШТИ КУРСЕВИ

Курсеви за деца и средношколци

ОПШТИ КУРСЕВИ

Курсеви за возрасни

Семејни попусти

Други услуги

 

А0 – Б2.1 (полугодие)

Одеднаш: 7.800 ден

На рати:     8.800 ден

Курсеви за возрасни

А1 – Ц1 (полугодие)

Одеднаш: 10.000 ден
На рати: 10.800 ден

Две деца или два јазика

Одеднаш:
7.300 +7.300  
На рати:   
8.200 + 8.200

Потврди за активно и пасивно познавање на јазик: 1.500 ден

Б2.2 (полугодие)

Одеднаш: 8.200 ден
На рати:    9.000 ден

Одеднаш: 9.800 ден
На рати: 10.800 ден

Ц1.1 / Ц2.1 (полугодие)

Одеднаш: 9.800 ден
На рати: 10.800 ден

Германски јазик

Суперинтензивни курсеви


А1 – 15.500 (135 часа)
А2 – 15.500 (135 часа)
Б1 – 18.500 (165 часа)
Б2 -  6.700+18.500 ден

(Б1+/Б2.1/Б2.2)

(60+165=225 часа)

Дете + Б2.2

 

Одеднаш: 7.300 +7.700

 

На рати:    8.200 + 8.500

Пробен тест за telc/Goethe/        Cambridge English/

TOEFL iBT/ IELTS/TestDaF,       

2400 ден

Ц1.2 / Ц2.2 (цел курс)

Одеднаш: 11.800 ден

На рати:  12.800 ден

Подготовка за испити

telc A1&А2 – 3.800 ден

telc Б1&Б2 – 5.800 ден

telc Ц1&Ц2 – 6.800 ден

 

IELTS – 6.500 ден
TOEFL iBT – 6.500 ден
BEC – 10.800/13.800.

TestDaF – 7.500 ден

Дете + CAE  /  CPE

 

Одеднаш:7.300 + 9.200

На рати:  8.200 + 10.000

 

 

Индивидуален час:

60 мин = 900 ден

Дијагностички тест : (TOEFL iBT, IELTS, TestDaF, Cambridge ESOL)

1.500 ден

Потврда за ниво

A1&А2 – 2.500 ден

Б1&Б2 –  3.500 ден

Ц1&Ц2 – 4.500 ден

Дете + возрасен

Одеднаш:7.300 + 9.300

На рати: 8.200 + 10200

Изнајмување на просториите

Тестирање во организации

по договор со ЛингваЛинк

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк