ДАТУМИСо задоволство Ве информираме дека уписите
 
за пролетниот семестар  2017 се од 
 
23 јануари 2017,
 
а наставата ќе започне на  06 февруари 2017.
 
 
Училиштето е отворено од
 
понеделник до петок  09.00 до 21.00.
 

ЦЕНИ

Академска година 2016 / 2017

жиро сметка: 300000001485688

депонент: Комерцијална Банка

Општи курсеви

Подготовка за испити

Семејни попусти

Други услуги

Курсеви за деца и средношколци
(А0 – Б2.1)


Во готово: 7.400
На рати:  8.400

FCE (Б2.2) 

Во готово: 7,600
На рати: 8.600

Две деца или два јазика

Во готово:  7.000 + 7.000 
На рати:   8.000 + 8.000

Потврди за активно и пасивно познавање на јазик:
1.300*

Ц1.1 и Ц2.1

Во готово: 9.400
На рати:  10.400

CAE (Ц1.2)
CPE (Ц2.2)

Во готово:  11.800* -цел курс 
На рати:  12.800* - цел курс

Дете и FCE (Б2.2)

Во готово:  7.000 + 7.200
На рати:   8.000 + 8.200

Испити за одредување на ниво 
според Зедничката европска 
рамка за јазици

А1/А2 - 1.800*
Б1/Б2 - 2.400*
Ц1/Ц2 - 3.000*

Курсеви за возрасни (А1 – Ц1)

Во готово: 10.000
На рати: 10.800

Германски јазик
Суперинтензивни курсеви
А1 - 15.500* (135 часа)
А2 - 15.500* (135 часа)
Б1 - 18.500* (165 часа)
Б2 - 17.000+17.000 (270 часа)

IELTS – 5.500*
TOEFL iBT – 5.500*
ICFE - 10.600*
BEC- 10.600*/13.250*
ILEC – 21.200*
TestDaF - 12.800*

Дете и Ц1.1/ Ц2.1

Во готово: 7.000 + 9.000 
На рати:  8.000 + 10.000

Тестирање во организации – 
по договор со ЛингваЛинк

 

Индивидуален час
(60 мин): 900*

Специјализирани курсеви 
(по договор)

Дете и возрасен

Во готово: 7.000 + 9.600
На рати: 8.000 + 10.400

Изнајмување на просториите – 
по договор со ЛингваЛинк

Викенд курсеви – 5.900


* Цените се дадени во денари и се однесуваат на едно полугодие со исклучок на цените означени со ѕвездичка.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк