ДАТУМИСо задоволство Ве информираме дека уписите
 
за пролетниот семестар за учебната 2018/2019
 
се  од 28ми јануари до 4ти февруари,
 
 
 
Училиштето е отворено од
 
понеделник до петок  10.00 до 20.30 часот
 

ЦЕНИ

Академска година 2018/ 2019

жиро сметка: 300000001485688

депонент: Комерцијална Банка

 

ОПШТИ КУРСЕВИ

Курсеви за деца и средношколци

ОПШТИ КУРСЕВИ

Курсеви за возрасни

Семејни попусти

Други услуги

А0 – Б2.1 (полугодие)

Одеднаш: 7.400 ден
На рати: 8.400 ден

Курсеви за возрасни

А1 – Ц1 (полугодие)

Одеднаш: 10.000 ден
На рати: 10.800 ден

Две деца или два јазика


Одеднаш: 7.000+7.000  
На рати:  8.000 + 8.000

Потврди за активно и пасивно познавање на јазик: 1.300 ден

Б2.2 (полугодие)

Одеднаш: 7.600 ден
На рати: 8.600 ден

 

Ц1.1 / Ц2.1 (полугодие)

Одеднаш: 9.400 ден
На рати: 10.400 ден

Германски јазик

Суперинтензивни курсеви


А1 – 15.500 (135 часа)
А2 – 15.500 (135 часа)
Б1 – 18.500 (165 часа)
Б2 – 10.000+12.000+12.000

(Б1+/ Б2.1/ Б2.2)

(270 часа)

Дете + Б2.2

 

Одеднаш: 7.000+7.200

На рати:  8.000 + 8.200

 

Дете + Ц1.1/ Ц2.1

Одеднаш: 7.000 + 9.000

На рати:  8.000 + 10.000

 

Индивидуален час
(60 мин):

 

900 ден

 

Ц1.2 / Ц2.2 (цел курс)

Одеднаш: 11.800 ден

На рати:  12.800 ден

Подготовка за испити

telc A1&А2 – 3.800 ден

telc Б1&Б2 – 5.800 ден

telc Ц1&Ц2 – 6.800 ден

 

IELTS – 6.500 ден
TOEFL iBT – 6.500 ден
BEC – 10.800/13.800 ден

TestDaF – 7.500 ден

Дете + возрасен

Одеднаш:7.000 + 9.600

На рати: 8.000 + 10.200

 

Потврда за ниво

A1&А2 – 2.500 ден

Б1&Б2 – 3.500 ден

Ц1&Ц2 – 4.500 ден
 

Дијагностички тест за TOEFL iBT, IELTS, TestDaF, Cambridge English

1.300 ден

Викенд курсеви:

5.900 ден

Пробен тест за

telc, Goethe,        Cambridge English,    TOEFL iBT, IELTS, TestDaF

  2.400 ден

Тестирање во организации

Изнајмување на просториите


по договор со ЛингваЛинк

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк