КУРСЕВИ


ЛингваЛинк нуди широк опсег на курсеви за следниве јазици:

 • АНГЛИСКИ
 • ГЕРМАНСКИ
 • ИТАЛИЈАНСКИ
 • ФРАНЦУСКИ
 • АЛБАНСКИ
 • ГРЧКИ
 • МАКЕДОНСКИ ЗА СТРАНЦИ

Курсевите вклучуваат:
 • влезен тест за одредување на јазичното познавање на кандидатот, со цел да се одреди најсоодветниот курс и ниво
 • светски признати и испробани наставни методи и материјали
 • настава со интерактивна бела табла
 • континуирано следење и оценување преку редовни, полугодишни и завршни тестови
 • користење на библиотеката, компјутерите и интернет
 • дополнителна настава и консултации
 • редовни извештаи за напредокот на учениците/слушателите кои се испраќаат до родителите/слушателите или по барање, до институциите/организациите
 • уверение за посетување на курсот
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк